Kategorija: Predpisi za optike

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) – (Ur.l.RS, št. 42/2007 – pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno)

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) in točkama 3.2. ter 5.3.1. Statuta Trgovinske zbornice Slovenije z dne 17. 11. 2006 je Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije na seji […]

Preberi več »

Obrtni zakon

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona, ki obsega: – Obrtni zakon – ObrZ (Uradni list RS, št. 50/94 z dne 12. 8. 1994),  – Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, […]

Preberi več »

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno (Ur.l. RS, št. 73/2000)

  Na podlagi prvega odstavka 100. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99) izdaja minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za ekonomske odnose in razvoj   P R A V I L N I K  o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet  z medicinskimi pripomočki na […]

Preberi več »