Marketing

KAJ so Optike.si?

Optike.si je neodvisna spletna stran, ki je namenjena strokovnjakom in vsem ostalim, ki potrebujejo pomoč in informacije v zvezi z očesno optiko. Cilj je pripadnikom stroke ponuditi mesto, kjer bodo na tekočem o novostih z našega trga in jim omogočiti izmenjavo informacij in izkušenj preko foruma, obenem pa dati večji izvor obvestil o ponudbah znotraj samih optik in olajšati pot do pravega izbora vsem, katerim je to potrebno.

KOLIKOKRAT je obiskan?

Portal Optike.si obstaja od 1.1.2009 in ima mesečno 60.000 obiskov, kar je za spletno stran s ciljano tematiko izreden uspeh. To pomeni, da bo vaš oglas na strani prikazana več kot 60.000-krat, kar pomeni, da za manjšo ceno dobivate večji učinek kot z oglaševanjem v tiskanih medijih (časopisih, novicah, itd.).

ZAKAJ se oglaševati?

 1. Ker bo vaš oglas prikazan 60.000-krat mesečno!
 2. Ker želite biti v roku s časom in veste, da je internet najboljši način za to, hkrati pa tudi večkrat cenejši od ostalih medijev.
 3. Ker z oglasom odpirate vrata večjemu številu bodočih strank.
 4. Ker je Vaša reklama vidna 0-24.
 5. Zato, ker na našo stran prihajajo ljudje, ki iščejo najboljšo ponudbo. Zakaj ne bi bili prav vi tisti, ki nudijo najboljše?
 6. Ker boste povečali obiskanost vaših strani!

 

KDO naj bi se oglaševal?

 • Dobavitelji očalnih in kontaktnih leč ter strojev
 • Dobavitelji dioptrijskih okvirjev in sončnih očal
 • Dobavitelji potrošne robe za optike
 • Privatni optiki
 • Šole in fakultete za optiko, optometrijo in oftalmologijo
 • Očesne ordinacije, klinike in poliklinike

 

Nudimo Vam številne POPUSTE!

 • Za avansna vplačila oglaševanja v obdobju treh mesecev dajemo 10% popust.
 • Za avansna vplačila oglaševanja v obdobju šestih mesecev dajemo 20% popust.
 • Za avansna vplačila oglaševanja v obdobju dvanajstih mesecev dajemo 30% popust.
 • Agencijskih popust je 20%.

 

VRSTE OGLASOV

BANNER XXL – izmenjujoči

XXL BANNER PREVIEW - SMALL
 • Dimenzije: 750×100 pikslov, BREZPLAČNA izdelava
 • Postavitev: Na sredini portala.
 • Banner je konstantno prisoten pri pregledovanju vseh strani portala.
 • Banner se izmenjuje z ostalimi bannerji iz baze (maksimalno 8).
 • Za statičen banner je potrebno zakupiti vseh 8 rotirajočih bannerjev, za kar dobite dodatnih 20% popusta.
 • Cena: 150 € za 30 dni prikazovanja

 

BANNER XL – izmenjujoči

PREVIEW BANNER XL - SMALL
 • Dimenzije: 150×300 pikslov
 • Postavitev: pravica člankov.
 • Banner je konstantno prisoten pri pregledovanju vseh strani portala. Banner se izmenjuje z ostalimi bannerji iz baze (maksimalno 5).
 • Za statičen banner je potrebno zakupiti vseh 5 rotirajočih bannerjev, za kar dobite dodatnih 20% popusta.
 • Cena: 55 € za 30 dni prikazovanja

 

SPONZORIRANI ČLANEK

 • Članek mora biti tematsko usklajen z vsebino portala.
 • Sponzorirani članek se objavlja na naslovni strani kot novica s povezavo na stran oglaševalca (če ta obstaja), znotraj samega članka pa ne obstajajo omejitve glede količine vsebine, slik ali reklamiranja.
 • Sponzorirani članek je vedno viden na vrhu vseh člankov in traja minimalno 30 dni, oziroma kolikor traja zakupljen oglasni prostor, s katerim je prišel članek.
 • Cena: 85 € za 30 dni prikazovanja

 

SPONZORIRANA RUBRIKA

 • Sponzorirana rubrika traja minimalno 12 mesecev in vključuje:
 • Neomejeno količino sponzoriranih člankov 
 • Omenjanje oglaševalca kot sponzorja rubrike na naslovnici in na vseh straneh znotraj rubrike
 • Cena: 1.680 € za 365 dni

 

CENIK in VRSTE OGLAŠEVALNEGA PROSTORA

VRSTA OGLASA DIMENZIJE (piksel) CENA (€)
30 dni 90 dni 180 dni 365 dni
POPUST 0% 10% 20% 30%
Banner XXL rotirajući 750×100 150 400 700 1.260
Banner XL rotirajući 150×300 55 145 255 460
Facebook Covers (3 strani)  851×315 100 270  480 840
Sponzorirani članek 85 230 400 715
Sponzorirana rubrika 1.680

Naša uradna Facebook stran je namenjena samo optikom in ozko povezanim strokam (okulisti, oftalmologi, dobavitelji, pacienti).

Optometry today: https://www.facebook.com/OptometryTodayž

Za razliko od Optometry Today, je naša Facebook stran Moje oko namenjena širši javnosti.

Moje oko: https://www.facebook.com/mojeoko1

Facebook stran Oko in vid – optike.si je namenja domačim optikom in ozko povezanim strokam

Oko in vid – optike.sihttps://www.facebook.com/Oko-in-vid-Optikesi-183421498355263/

 

IZDELAVA BANNERJA

 • Cene izdelava bannerjev: XXL – 55 €, XL – 40 €
 • Stranka je obvezana dostaviti tekst in fotografije, potrebne za izdelavo bannerja, rubrike na naslovnici in na vseh straneh znotraj rubrike.
 • Pri izdelavi posebnih bannerjev z animacijo se cena določa po dogovoru.

 

 

POGOJI OGLAŠEVANJA NA PORTALU »OPTIKE.SI«

 O OGLASU:

 1. Naročnik oglasa prevzema vso odgovornost za resničnost podatkov in vsebine svojega oglasa, ki se prikazuje na Optike.si.
 2. Naročnik oglasa zagotavljam, da so dostavljeni oglasni materiali njegova last in/ali da ima pravico njihove uporabe za oglasne namene. V nasprotnem prevzema vso odgovornost.
 3. Naročnik oglasa zagotavlja, da njegov oglas ne vsebuje zakonsko prepovedane vsebine ter da ne žali človeško dostojanstvo, na nikakršen način ne povzroča fizično, psihično, duševno ali kakršno koli obliko bolečine ali škode kateremukoli človeškem bitju. V nasprotnem prevzema vso odgovornost.
 4. Oglas ne sme:
 •          Uporabljati hitro stroboskopsko animacijo
 •           Uporabljati zavajajoče elemente vmesnika, kot je lažen gumb »zapri«, »nastavi« in podobno.
 •           Ne sme imitirati videz portala Optike.si
 •           Naročnik oglasa ne sem na svoje materiale postavljati kakršnekoli oznake (reklame, logotipe in podobno) drugih oseb.
 •           Uporabo zakupljenega oglasnega prostora »Naročnik« ne more prevzeti tretja oseba. 

NAROČILO:

 1. Naročnik oglasa mora poslati poizvedbo vsaj teden dni (7 delavnih dni) pred želenim rokom oglaševanja.
 2. Naročnik pošilja materiale preko e-pošte najpozneje 4 dni pred začetkom objavljanja.
 3. Oglasni material mora biti točnih dimenzij, kot so objavljene na straneh portala.
 4. Rok za vplačilo je teden dni po objavi oglasa, oziroma v skladu s predračunom, katerega bo prejel od Izvršitelja pred objavo oglasa. V primeru zamude se bodo Naročniku zaračunale zakonske zamudne obresti.
 5. V ceno bannerja NI vključen DDV.

REKLAMACIJA:

Reklamacije objavljenega oglasa se sprejemajo izključno preko e-pošte 96h po objavi oglasa, zatem bodo obravnavane. V primeru, da se izkaže, da je reklamacija opravičene, se bo Naročniku oglasa podaljšal čas trajanja oglasa enako obdobju za katerega je oglasni prostor zakupljen. Reklamacija ne bo uveljavljena, če je do napake prišlo zaradi objektivnih omejitev medija ali napačne priprave oglasa.

OSTALO:

Portal »Optike.si« zadržuje pravico spremembe navedenih pravil v kateremukoli trenutku, brez predhodne obvestitve oglaševalca. Ti pogoji, kakor njihove spremembe, začnejo veljati od trenutka objave na portalu www.optike.si.